فن آموز

شركت سامانه رشد آموزه های جوانه‌ها و فن آوري آموزشي (سراج فن آموز)

خزان‌ترین روز مدینه…

رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن (ع)

رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن (ع)

————————————————————————————————–

اخبار ویژه:

* مسابقه دانش‌آموزی فیلم‌های علمی کوتاه‌تر از ۵۹ ثانیه «فن‌آموز»

جایزه: اهدای ۲۰ دستگاه تبلت به ۲۰ نفر برتر!

جایزه ویژه: معرفی ایده و اثر شش نفر برتر توسط خودشان در

               یک برنامه‌ تلویزیونی محصول فن‌آموز (مانند چیستا) .

مسابقه دانش آموزی  "فن آموز"

مسابقه دانش آموزی “فن آموز”

 

* آخرین لیست اسامی شرکت کنندگان در مسابقه فیلم علمی کوتاه “فن آموز” !

* محصولات دانش‌آموزی ارزان قیمت «فن‌آموز» در راه است.

————————————————————————————————–

محصولات «فن‌آموز»

آموزش - آزمایش - محصولات "فن آموز"

آموزش – آزمایش – محصولات “فن آموز”

* نمایندگی‌ها و مراکز فروش

————————————————————————————————–

«چیستا» – محصول تلویزیونی «فن‌آموز» – پخش از شبکه دو!
برنامه تلویزیونی چیستا – محصول “فن آموز”

برنامه تلویزیونی چیستا – محصول “فن آموز”

زمان پخش: جمعه ها حدود ساعت ۱۵:۵۰ و تکرار آن، دوشنبه ها حدود ساعت ۱۸:۳۵

————————————————————————————————–

مسابقه دانش‌آموزی «فن‌آموز»

مسابقات دانش آموزی "فن آموز"

مسابقات دانش آموزی “فن آموز”

————————————————————————————————– 

مرکز علمی تفریحی «پارک فن‌آموز»

مرکز علمی - تفریحی "پارک فن آموز"

مرکز علمی – تفریحی “پارک فن آموز”

مرکز علمی – تفریحی “پارک فن آموز” آماده برای بازدید گروه های دانش آموزان، دانشجویان و معلمان.

————————————————————————————————– 

باشگاه مشتریان و هواداران «فن‌آموز»

باشگاه مشتریان و هواداران "فن آموز"

باشگاه مشتریان و هواداران “فن آموز”

————————————————————————————————– 

آموزش و ترویج دانش

آموزش و ترویج دانش - "فن آموز"

آموزش و ترویج دانش – “فن آموز”

————————————————————————————————– 

اخبار، رویدادها، گزارش‌ها، اطلاع‌رسانی

رویداد ها و گزارش های «فن‌آموز»

رویداد ها و گزارش های «فن‌آموز»

————————————————————————————————– 

معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای «فن‌آموز»

"فن آموز" در خدمت معلم و دانش آموز!

“فن آموز” در خدمت معلم و دانش آموز!

فن‌آموز” . . . در خدمت معلم و دانش‌آموز